änglagård


tjuåtta nummer två. städoutfit.lintu till patrik

tjuåtta.ett fotbad.

enomdagen. tjusex.


ett behov av färg. men det finns inget roligt alternativ nuförtin. det med upprepning och sucken.
och ibland blir ett ben fint.


när sintti sover

on vielä kesä


... sumr so far.

ANNIE WAH JA LISA BENK

så här:
1. använda slumpen som källa till kreativitet. det är fina grejer det. och självutlösare. det är total slump!
2. kämpa mot fånigheten. både med hornhuvet emot den och i riktning mot den som att bli medhårs. för att acceptans sinsemellan.
3. någonting fint utan mening. och titeln på nästa låt är svaret.

hejdå från annie wah och lisa benk
RSS 2.0